VLOG z Australii - schornisko dla zwierząt w Mareeba

Październik został ogłoszony miesiącem dobroci dla zwierząt dlatego postanowiłam z tej okazji zrobić troszeczkę inny VLOG. Dodatkiem do niego będą moje kochane psiaki i kociaki ze schroniska dla zwierząt do którego co tydzień jeżdżę. A dedykuję go mojemu pieskowi, który jest daleko ode mnie i bardzo za nim tęsknię. ❤
/
October was proclaimed as the month of kindness for animals so I decided to make a bit different VLOG on this occasion. In addition to this I will show my beloved dogs and kittens from the animal shelter to which I volunteer every weekend. And I dedicate it to my dog, who is far from me, and I miss it very much.❤

Jako, że gatunek ludzki "rządzi światem" musimy dbać o każdą żywą istotę na Ziemi i traktować ją nie jako coś podrzędnego ale równego nam samym. Ktoś powie: zwierzę to tylko zwierzę, MY jesteśmy lepsi. 👎 A przepraszam w czym? Umiesz używać echolokacji? Umiesz latać? A może umiesz oddychać pod wodą? Czy nie mając nic - ubrań, narzędzi i podpowiedzi jesteś w stanie przeżyć na odludziu? Być może, ale byłoby ciężko prawda?
/
As the human species "rules the world" we must take care of every living creature on Earth and treat it not as something inferior but equal to us. Someone will say: an animal is just an animal, we are better. 👎 I'm sorry, what?! Can you use echolocation? Can you fly? Or maybe you can breathe under water? With nothing - clothes, tools and hints - are you able to survive in the wilderness? Maybe, but it would be difficult, wouldnt't?

Szósty zmysł? Dla niektórych zwierząt to nie metafora. Każdy z mieszkańców Ziemi jest inny, przepiękny i perfekcyjny w swoim istnieniu. 💚💙💛 Traktuj więc zwierzęta jak sam chciałbyś być traktowany przez "dominujący" gatunek. 
/
Six sense? For some animals this is not a metaphor. Each of the inhabitants of the Earth is different, beautiful and perfect in their existence. 💚💙💛 Treat animals as you would like to be treated by a "dominant" species.
Link do e-sklepu KARMIMY PSIAKI: https://www.karmimypsiaki.pl/sklep/
/
Link to KARMIMY PSIAKI e-shop: https://www.karmimypsiaki.pl/sklep/

0 Komentarze