Nocowanie: Reef Backpackers

Hostele, pokoje w mieszkaniach, spanie w samochodzie. Na pewno czeka nas wiele różnych miejsc, które będziemy nawyzywali domem. To gdzie i jak długo zostaniemy będzie zależało od pracy. Chciałabym więc rozpocząć serię postów, które pokazywałaby miejsca w których byliśmy i przy okazji oddawały plusy i minusy życia w poszczególnych miejscach. Na pierwszy ogień pójdzie nasz pierwszy hostel, w którym zagościliśmy 2 noce. Dlaczego tak krótko? Zapraszam do lektury!
----------------------------------
Hostels, rooms in appartments, sleeping in the car. There are certainly many different places waiting to call them home. Where and how long we'll stay somewhere will depend on job. So I would like to start a series of posts, which would show places where we were and at the same time give advantages and disadvantages of life in particular hostels or campings.  At first, I am going to tell you about our first hostel where we spent 2 nights. Why so short? Feel free to read! 

Reef Backpackers infographic

Główną wadą tego hostelu był hałas. Mieliśmy trochę niefortunny, pokój prawie przy samym głównym wejściu. Po prostu NIE MOGLIŚMY SPAĆ. Obok był telewizor, często rozwalony chyba na całą parę. Dodatkowo za ścianą nasi sąsiedzi okazywali sobie bardzo uczuciowo miłość zarówno w nocy jak i nad samym ranem. Czasami myśleliśmy, że do nas dosłownie wpadną. Światło na korytarzu nie było automatyczne i cały czas się paliło więc przez bardzo niewyprofilowane drzwi z ogromna szparą u dołu ciężko było mieć ciemno.
------------------------------
The main disadvantage of this hostel was noise. We had an unfortunate room almost at the main entrance. We simply COULDN'T SLEEP. Next to our room there was a TV and often it was on its full volume. Additionally, behind the wall our neighbours showed very emotional love, both at night and in the morning. Sometimes we thought that they would literally come to us like a wrecking ball. The light in the corridor was not automatic and was constantly on, so it was difficult to get dark through a very unshaped door with a huge gap at the bottom. 

Reef Backpackers
https://www.booking.com/hotel/au/reef-backpackers.pl.html?aid=356997;label=gog235jc-hotel-XX-au-reefNbackpackers-unspec-au-com-L%3Apl-O%3AwindowsS10-B%3Aedge-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=ae63d2581746e80f5b43bd49c6b5c800;dist=0&sb_price_type=total&type=total&

Na nasza niekorzyść działała również zmiana strefy czasowej. Jeśli ktoś nas obudził o 1 czy 3 w nocy to już nam się nie chciało spać. Dlatego też zdecydowaliśmy się wynieść. Potrzebowaliśmy spokoju i odpoczynku, którego tam nie znaleźliśmy.

PLUSY:
- moskitiera w oknie więc mogło być cały czas otwarte
- czysty pokój
- wygodne łóżko
- organizowane są grille z muzyka (ale za wejście trzeba zapłacić 2$)
- duża kuchnia
-------------------------------------
Our disadvantage was also caused by the change of the time zone. When someone woke us up at 1 or 3 o'clock at night, we couldn't sleep anymore. We were totally awake. That is why we have decided to leave. We needed  a calm place to rest and we could not find it there.

PROS:
- the mosquito net in (the window could be open all the time)
- neat room
- comfortable big bed
- there are barbecues with music (but the entrance fee is $2 for hostel guests)
- big kitchen

Reef Backpackers
https://www.booking.com/hotel/au/reef-backpackers.pl.html?aid=356997;label=gog235jc-hotel-XX-au-reefNbackpackers-unspec-au-com-L%3Apl-O%3AwindowsS10-B%3Aedge-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=ae63d2581746e80f5b43bd49c6b5c800;dist=0&sb_price_type=total&type=total&

Reef Backpackers
https://www.booking.com/hotel/au/reef-backpackers.pl.html?aid=356997;label=gog235jc-hotel-XX-au-reefNbackpackers-unspec-au-com-L%3Apl-O%3AwindowsS10-B%3Aedge-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=ae63d2581746e80f5b43bd49c6b5c800;dist=0&sb_price_type=total&type=total&

MINUSY:
- źle dopasowane drzwi więc wpada dużo światła
- brak ciszy
- głośni sąsiedzi
- brudne i popsute prysznice
- kuchnia zamknięta w godzinach nocnych
-----------------------------------
CONS:
- poorly fitted door (too much light at night)
- lack of silence
- "lovely" neighbours (if you know what I mean)
- dirty and broken showers
- kitchen is closed during the night

Reef Backpackers
https://www.booking.com/hotel/au/reef-backpackers.pl.html?aid=356997;label=gog235jc-hotel-XX-au-reefNbackpackers-unspec-au-com-L%3Apl-O%3AwindowsS10-B%3Aedge-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=ae63d2581746e80f5b43bd49c6b5c800;dist=0&sb_price_type=total&type=total&

0 Komentarze