Nocowanie: Cairns City Backpackers

CCBS (Cairns City Backpackers) to drugi hostel w jakim nocowaliśmy. Wybraliśmy go głównie dlatego, że był on po prostu najtańszy. Zawsze szukamy ofert w internecie ponieważ wychodzą taniej aniżeli gdybyśmy wzięli pokój z recepcji (oszczędzamy pod każdym względem!). Tutaj spędziliśmy aż 11 nocy do momentu kupna naszego kochanego autka (o tym post już wkrótce). Gdyby nie fakt, że wzięliśmy na początek od razu 3 noce po jednej już by nas tak nie było...
-------------------------
CCBS (Cairns City Backpackers) is the second hostel we visited. We chose it mainly because it was simply the cheapest. We always look for offers on the Internet because they come out cheaper than if we had taken a room from the reception (we save money in every way!). We spent 11 nights here until buying our beloved car (soon post!). If it weren't for the fact that we started three nights at once, after one would not be there anymore. . .

Cairns City Backpackers infographicCairns City Backpackers

POKÓJ 1:
Musieliśmy się do niego trochę przywyczaić. Braliśmy po 2 nocki z góry więc w sumie spaliśmy tutaj aż w 3 pokojach. Niestety to właśnie w pierwszym czuliśmy się najgorzej i najdłużej w nim zostaliśmy:

PLUSY:
- prysznic w pokoju
- czysty prysznic
- szafki i stoliczek

MINUSY:
- brak ręczników (skoro zapewniają prysznic)
- 3 pająki i duża pajęczyna w kątach
- czuć wilgoć
- grzyb na suficie
- pozostawione klapki po poprzednich właścicielach
- bardzo ciemny pokój
- sąsiedzi z góry chyba grali w kręgle (tupanie, skakanie)
- przesuwane okno na parterze (można otworzyć łatwo z zewnątrz)
- okno obok ogródka (nie można spać przez gadających ludzi)
- za klimatyzacje dodatkowa opłata
--------------------------------
ROOM 1:
We had to get used to it a little. We took everytime 2 nights in advance so in total we slept here in 3 rooms (because our were booked before). Unfortunately, it was in the first one that we felt the worst and stayed there for the longest time:

PROS:
- room shower
- neat shower
- cabinets and table 


CONS:
- no towels (as they provide a shower)
- 3 spiders and large spiderweb in corners
- humidity
- fungus on the ceiling
- flip-flops left over from previous owners
- very dark room
- neighbors from above probably played bowling (stumping, jumping)
- sliding window on the ground floor (can be opened easily from the outside)
- window next to the garden (cannot sleep by talking people)
- for air conditioning additional fee

Cairns City Backpackers room


POKÓJ 2:
Trochę droższy bo trzyosobowy. Policzyli nam jednak mniej niż normalnie ponieważ byliśmy tylko we dwójkę. Ten pokój był najlepszy! Po tym pierwszym czuliśmy się prawie że luksusowo.

PLUSY:
- dużo przestrzeni
- dużo światła (2 okna)
- prysznic w pokoju
- czysty pokój i prysznic
- zapewnione ręczniki
- szafki i biurko
- klimatyzacja
- okna z drugiej strony (było o wiele ciszej, mogliśmy w końcu spać!)
- pokój na pietrze więc zero dźwięków z góry

MINUSY:
- nie ma, dla nas był idealny
---------------------------------------
ROOM 2: A bit more expensive, because it was made up for three people. But they counted less dolars than normal because we were only two. This room was the best! After the first one we felt almost luxurious.

PROS:
- big space
- plenty of light (2 windows)
- room shower
- clean room and shower
- towels provided
- cabinets and desk
- air conditioning
- windows on the other side (it was much quieter, we could finally sleep!)
- room on the first floor, so there is no noise from above

CONES:
- none, it was perfect for us


Cairns City Backpackers room

Cairns City Backpackers room


POKÓJ 3:
Był pośredni. Lepszy niż pierwszy ale o wiele gorszy niż drugi. Spaliśmy tutaj tylko jedną noc.

PLUSY:
- cichy pokój
- na piętrze
- czysty
- szafki i stolik

MINUSY:
- bardzo mały
- ogromna dziura w ścianie i pusta przestrzeń (kto wie co może się tam kryć!!!)
- brak prysznica
- czuć wilgoć
- trochę ciemny pokój

Zgubiłam zdjęcie tego pokoju, ale zdjęcie poniżej przedstawia jak mniej więcej wyglądał (prócz tego, że nie ma dziury wielkości dłoni w ścianie 😋).
-----------------------------------

ROOM 3:
It was a medium room. Better than the first but much worse than the second. We slept here only one night.

PROS:

- quiet
- on the first floor
- neat
- cabinets and table

CONS:
- very small
- a huge hole in the wall and empty space (who knows what can be hidden there!!!)
- lack of shower
- humidity
- a little dark room 


I lost the photo I took but this room looks very similar (but there is not a palm size hole 😋 )


Cairns City Backpackers
https://www.booking.com/hotel/au/cairns-city-backpackers-hostel.sv.html
Łazienka i kuchnie (są dwie) były z reguły czyste. Gorzej jednak było z kuchnią ponieważ mimo wszystko, iż co rano była ona sprzątana, to ludzie nie potrafili tego uszanować i szybko zostawiali brudne naczynia, jedzenie w garnkach etc.
-------------
Bathrooms and kitchens (there are two) were clean. However, the kitchen was not the best because people coulnd't respect that every morning someone is cleaning it and they let dirty dishes and rests of food in the pots. 

Cairns City Backpackers shower

Cairns City Backpackers bathroom

Cairns City Backpackers kitchen

0 Komentarze